Po téměř tříleté přípravě a četných jednání s našimi partnery jsme dne 25. dubna 2018 obhájili na zasedání Rady národních geoparků ČR získání titulu Kandidátského geoparku Královská Šumava. Zasedání rady se uskutečnilo v Kašperských Horách.

04o vydání zprávy Expertní rady evropských akademií (EASAC – European Academies Science Advisory Council) s názvem Extreme weather events in Europe. Jedná se o aktualizované informace ke zprávě EASAC z roku 2013 věnující se problematice extrémních změn počasí v Evropě.

EASAC-Press-Release-Extreme-Weather-Events-March_2018_CZ.pdf

rumunsko lesyUpozorneni na zpravu na Ekolist.cz:
Na globálním oteplování se podílí převaha výsadby jehličnatých lesů v Evropě. Uvádí to studie zveřejněná v novém čísle časopisu Science. Její výsledek odporuje dosavadnímu přesvědčení, podle něhož je vysazování stromů jednou z brzd zvyšování teplot. V případě jehličnanů, které mají temné koruny, to prý neplatí.

biomonitoringBiomonitoring lesních ekosystémů je dlouhodobý inventarizační projekt založený na opakovaných měřeních na trvalých zkusných plochách. Cílem projektu Biomonitoring lesních ekosystémů je zachytit druhovou a prostorovou strukturu lesa v území ponechaném samovolnému vývoji, zjistit, jak se les obnovuje a vyvíjí, jak se chová v jednotlivých fázích svého vývoje a jak reaguje na nejrůznější narušení - ať už přirozená nebo způsobená člověkem.

Podkategorie