Evropská komise schválila vyplácení 100% dotací českým farmářům na náklady zabezpečení proti škodám způsobené divokými šelmami. Opatření se netýká jen vlků,rysů, či medvědů, ale také vzácných dravých ptáků, jako je například jestřáb. Stoprocentní výše podpory prevence proti zmíněným škodám má motivovat farmáře k respektu soužití s přirozenými predátory naší přírody, kteří jsou nezbytnou součástí zdravého ekosystému. Velmi pozitivní výsledky v podobných projektech potvrzuje například Německo, či Finsko.
Podrobnější informace o plánované podpoře se dočtete na stránkách Ochrna přírody: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/stat-bude-hradit-veskere-naklady-na-zabezpeceni-chovu-proti-dravcum-a-selmam/
ČSOP Rejštejn pomůže farmářům případné žádosti o dotace z tohoto programu podat.

ČSOP Rejštejn zajišťuje programy ekologické výchovy pro děti probíhající v prostorách Enviromentálního centra Železná Ruda.To se příhodně nachází v budově bývalé školy. V případě zájmu naleznete více informací o programech ekologické výchovy v kategorii EV.

Naše ČSOP podepsalo Memorandum o spolupráci a partnerství s Ekologickým centrem Orlov, o.p.s., org. složkou Geoparku Barrandien.

V prosinci 2018 jsem dokončili projekt Sestavení nominační dokumentace k žádosti o udělení titulu „Národní geopark Královská Šumava“, podpořený v rámci programu MŽP ČR: Program na podporu projektů NNO pro rok 2018 – podprogram A. V rámci tohoto programu naše ČSOP obdrželo dotaci na uvedenou nominační dokumentaci, přípravu a tisk informačního letáku a vytvoření nového odkazu Geoparku Královská Šumava v rámci těchto webových stránek.

Podkategorie