Naše ČSOP Rejštejn nabízí pomoc farmářům hospodařícím v regionu Šumavy v území s výskytem vlků

při zpracování žádosti o podporu formou dotace z OPŽP na hrazení preventivních opatření na zabezpečení

chovů hospodářských zvířat proti vlkům. Nově lze žádat až o 100 % pokrytí nákladů.

Evropská komise schválila vyplácení 100% dotace na zabezpečení chovu proti šelmám v ČR