Sdílíme dvoudílný článek časopisu Ochrana přírody na téma územní plánování ochrany biodiverzity v české krajině. 

 "Druhová ochrana v České republice je tradičně založena převážně na ochraně jedinců a na ochraně omezených výskytů v chráněných územích. Dlouhodobou existenci většiny ohrožených druhů nelze pouze s využitím soustavy chráněných území zajistit a ochrana jedinců těchto druhů na ostatním území není efektivním nástrojem k zajištění dlouhodobé existence druhů v naší krajině. Mnoho let trvají snahy o legislativní změny a posun směrem k biotopové ochraně, opakovaně se tento úkol objevuje v různých koncepcích a strategiích, naposledy v aktualizované Strategii ochrany biodiverzity (2016). Potřebná legislativní změna v druhové ochraně však bude ještě dlouhá cesta. Proto je potřebné účinně využívat i nástroje obecné ochrany přírody, nastavení pozitivně stimulujících ekonomických nástrojů (především v rámci společné zemědělské politiky) a nástroje určující využití krajiny. Základním nástrojem pro regulaci využití území je proces územního plánování."

První díl. 

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/ochrana-biotopu-ohrozenych-druhu-v-uzemnim-planovani/

Druhý díl.

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/ochrana-biotopu-ohrozenych-druhu-v-uzemn%C3%ADm-planovani-ii/ 

Po téměř tříleté přípravě a četných jednání s našimi partnery jsme dne 25. dubna 2018 obhájili na zasedání Rady národních geoparků ČR získání titulu Kandidátského geoparku Královská Šumava. Zasedání rady se uskutečnilo v Kašperských Horách.

04o vydání zprávy Expertní rady evropských akademií (EASAC – European Academies Science Advisory Council) s názvem Extreme weather events in Europe. Jedná se o aktualizované informace ke zprávě EASAC z roku 2013 věnující se problematice extrémních změn počasí v Evropě.

EASAC-Press-Release-Extreme-Weather-Events-March_2018_CZ.pdf

rumunsko lesyUpozorneni na zpravu na Ekolist.cz:
Na globálním oteplování se podílí převaha výsadby jehličnatých lesů v Evropě. Uvádí to studie zveřejněná v novém čísle časopisu Science. Její výsledek odporuje dosavadnímu přesvědčení, podle něhož je vysazování stromů jednou z brzd zvyšování teplot. V případě jehličnanů, které mají temné koruny, to prý neplatí.

Podkategorie