04o vydání zprávy Expertní rady evropských akademií (EASAC – European Academies Science Advisory Council) s názvem Extreme weather events in Europe. Jedná se o aktualizované informace ke zprávě EASAC z roku 2013 věnující se problematice extrémních změn počasí v Evropě.

EASAC-Press-Release-Extreme-Weather-Events-March_2018_CZ.pdf