nasledky-orkanuNejvíce postiženy byly porostní stěny na okrajích starších holin vzniklých v minulých desetiletích působením větru a asanacemi kůrovce a porosty v nedávné minulosti proředěné nahodilou těžbou.

pribeh-obnovy-01"Nenasytnost lidská větším je nepřítelem Šumavy než vichřice, kůrovec, chlad a vlhko; zde ve slatích a hvozdech nutný životům zápas krom s živly i bohem dvounohým, pomáhajícím prý lesům v zápase s následky katastrof."

Josef Váchal
Šumava umírající a romantická, 1931

aktualita2V rubrice Z naší přírody popisuje Petr Zajíček historii objevu punkevních jeskyní, jejich výzkum i současnost. Rubrika Péče o přírodu a krajinu se věnuje praseti divokému a jeho životním projevům v kulturní krajině, článek volně navazuje na text, uveřejněný v prvním letošním čísle.

aktualitaNově nastartovaná spolupráce mezi Správou Národního parku Šumava a Správou Národního parku Bavorský les má už první konkrétní výsledky, které jsou určeny hlavně pro návštěvníky a milovníky obou národních parků. Tím nejviditelnějším je nástěnný kalendář pro rok 2016. První společný nástěnný kalendář představuje dvanáct jedinečných biotopů, které jsou typické pro Národní parky Šumava a Bavorský les. Ke každému biotopu je pak na speciální kartě, která je současně pohledem, vyobrazen živočich, který v daném biotopu žije.

Podkategorie