Předseda našeho ČSOP podepsal s Mgr. J. Rumlem, ředitelem Ekologického centra Orlov, o.p.s., dne 31. ledna 2019 Memorandum o spolupráci a partnerství s Ekologickým centrem Orlov, o.p.s., org. složkou Geoparku Barrandien. Důvodem zahájení spolupráce je příprava společných projektů pro prezentaci našich geoparků. Geopark Barrandien a Geopark Královská Šumava se staly ve stejném termínu – v dubnu 2018 Kandidátskými geoparky. Od té doby jejich zástupci spolupracují na zlepšení prezentace obou geoparků formou přípravy společných záměrů a projektů.

V prosinci 2018 jsem dokončili projekt Sestavení nominační dokumentace k žádosti o udělení titulu „Národní geopark Královská Šumava“, podpořený v rámci programu MŽP ČR: Program na podporu projektů NNO pro rok 2018 – podprogram A. V rámci tohoto programu naše ČSOP obdrželo dotaci na uvedenou nominační dokumentaci, přípravu a tisk informačního letáku a vytvoření nového odkazu Geoparku Královská Šumava v rámci těchto webových stránek.

Kandidátský geopark Královská Šumava vydal nový propagační materiál. Tento propagační leták byl vydán díky podpoře MŽP ČR v rámci Programu na podporu projektů NNO pro rok 2018 – podprogram A.

 

 

Po téměř tříleté přípravě a četných jednání s našimi partnery jsme dne 25. dubna 2018 obhájili na zasedání Rady národních geoparků ČR získání titulu Kandidátského geoparku Královská Šumava. Zasedání rady se uskutečnilo v Kašperských Horách.