sumavaNaše ČSOP sestavilo tým odborníků pro přípravu dokumentace nutné pro založení geoparku a k následnému získání titulu „národní geopark“. Podali jsme Přihlášku o nominaci našeho geoparku do rodiny národních geoparků. Zahájili jsme přípravu podkladů pro nominační dokumentaci. Nechali jsme zpracovat náš logotyp a design manuál pro naše další výstupy a prezentace. Intenzivně jednáme se zástupci MŽP o přípravě výjezdního zasedání Rady NG ČR, které se uskuteční v dubnu 2018 na Kašperských Horách.