sumavaNaše ČSOP sestavilo tým odborníků pro přípravu dokumentace nutné pro založení geoparku a k následnému získání titulu „národní geopark“. Podali jsme Přihlášku o nominaci našeho geoparku do rodiny národních geoparků. Zahájili jsme přípravu podkladů pro nominační dokumentaci. Nechali jsme zpracovat náš logotyp a design manuál pro naše další výstupy a prezentace. Intenzivně jednáme se zástupci MŽP o přípravě výjezdního zasedání Rady NG ČR, které se uskuteční v dubnu 2018 na Kašperských Horách.

logo

Mezinárodní konference GEO-Adventures, inovativní metody interpretace přírodního dědictví a efektivní management pro geoturismus.

26. - 27. května 2016 jsme se zúčastnili konference, která otevírá prostor pro inspirativní výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v tématech týkajících se geoparků, cestovního ruchu
a regionálního rozvoje. Rovněž otevírá prostor pro navázání cenných kontaktů pro další networking a spolupráci na společných projektech (nejen) geoparků.