logo

Mezinárodní konference GEO-Adventures, inovativní metody interpretace přírodního dědictví a efektivní management pro geoturismus.

26. - 27. května 2016 jsme se zúčastnili konference, která otevírá prostor pro inspirativní výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v tématech týkajících se geoparků, cestovního ruchu
a regionálního rozvoje. Rovněž otevírá prostor pro navázání cenných kontaktů pro další networking a spolupráci na společných projektech (nejen) geoparků.

Hlavní témata konference byla:

 • Management a financování geoparků
 • Přínos geoparků pro místní komunitu, regionální rozvoj a cestovní ruch
 • Inovativní metody interpretace přírodního a kulturního dědictví, tvorba produktů šetrného turismu – příklady dobré praxe
 • Mezinárodní networking – možnosti spolupráce a jeho financování
 • (Geo)průvodci – koncepce, vzdělávání, certifikace
 • Geotopy – mapování a práce s daty

Hlavní hosté a řečníci:

 • Geopark Magma (NO)
 • Geopark Muskauer – Faltenbogen (DE)
 • Geopark Reykjanes (IS)
 • Geopark Sardona (CH)
 • Biosféra Val Müstair (CH)
 • Univerzita v Rapperswil (CH)
 • Zástupci českých národních a kandidátských geoparků
 • Odborníci z oblasti interpretace, regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mezinárodní konference se konala za účasti partnerů z Islandu, Norska, Švýcarska a Německa. Navázal na ni land-artový Festival Proměny, který proběhl na několika místech území Geoparku Ralsko v sobotu 28. května 2016.

Děkujeme za pozvání, konference pro nás byla velkým přínosem.