Geografické rozšíření vlka obecného v minulosti zahrnovalo celou Evropu a většinu Asie kromě tropického jihovýchodu. V Severní Americe byl rozšířen také po celém území od Aljašky po Mexiko. Původně obýval i mnohé ostrovy, například Velkou Británii nebo Japonsko. Osídlil různé typy prostředí včetně suché Arabské pouště, xerofytních mediteránních porostů, jehličnaté lesy a bažiny Sibiře i mrazivou tundru ostrova Ellesmere. Nyní je jeho výskyt značně omezen, jeho početní stavy radikálně poklesly a na mnoha místech byl zcela vyhuben. Přesto je na seznamu IUCN řazen do kategorie „málo dotčený“ (IUCN, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources = Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů).

autor: Bc.Mgr. Pavlina Suchá specialista EVVO a vedení odborné agendy Návratu vlka

vlk_obecný_obecně.docx