vlk-fotopast-2Situace v okolních evropských státech nahrává tomu, že se vlci v dalších letech mohou v Česku objevovat znovu a častěji. Jsme po dvaceti letech spíše sporadického výskytu vlků připraveni na jejich trvalejší obydlení naší krajiny?

Aktuální situaci s vlky na Slovensku a v Německu v porovnání s ČR shrnují Dana Bartošová a Miroslav Kutal v posledním čísle časopisu Ochrana přírody. Článek vyšel těsně předtím, než fotopasti přinesly důkaz o rozmnožování vlků na severu Čech.

Zdroj: E-zpravodaj Hnutí DUHA o velkých šelmách, Číslo 9, ročník 5