vlkPo návratu rysa (včetně posílení populace provedené člověkem), po návratu bobra evropského se v roce 2017 na Šumavě usadil první vlčí pár, který patrně na pomezí Národních parků Šumava a Bavorský les vyvedl úspěšně první mláďata. Výskyt vlčích jedinců je na Šumavě a v Pošumaví patrný takřka kontinuálně od 50. Let 20. století. Výraznou změnou je právě založení první šumavské smečky. Podobný příběh se stal v roce 1990 v lužické části Německa. Od té doby postupně tamní vlčí populace narůstá a přirozeně se šíří do okolí i dále střední Evropou a doplňuje tak jedince z dalších zdrojových populací. Velmi dobře to ukazuje i expozice v NC Vlk poblíž Srní Správy NP Šumava. Mimochodem, ve výběhu tohoto NC se nyní (únor 2018) nachází 9 vlků.

Podle informací o četných pozorování stop (i o letním vlčím ataku na ovce na Knížecích pláních v roce 2017) lze nyní odhadovat, že zvířata původní šumavské smečky nebudou jedinými zástupci tohoto krásného druhu na Šumavě, v Pošumaví a v Bavorském lese (kde v loni musela Správa NP Bavorský les řešit nepříjemnou a patrně laicky motivovanou událost úniku několika jedinců vlka z NC v Ludwigstalu). Podobně jako v jiných částech střední Evropy lze nyní patrně počítat s vytvořením základů stabilní šumavské populace.

ČSOP Rejštejn

nabízí pomoc při zpracování žádosti o dotaci na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝM DRUHEM – VLKEM

V rámci Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz/vyzvy/110-vyzva) byla v listopadu 2017 vyhlášena 110. Výzva s termínem příjmu žádostí od 1.12. 2017 do 30.6. 2018 v rámci Prioritní osy 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu a Specifického cíle 4.2 – Posílení biodiverzity pro podporu opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených chráněnými druhy zvířat. V našem případě se jedná hlavně o vlka.

Naše ČSOP nabízí pomoc při zpracování žádosti o tuto dotaci pro šumavské a pošumavské chovatele ovcí.