Předseda našeho ČSOP podepsal s Mgr. J. Rumlem, ředitelem Ekologického centra Orlov, o.p.s., dne 31. ledna 2019 Memorandum o spolupráci a partnerství s Ekologickým centrem Orlov, o.p.s., org. složkou Geoparku Barrandien. Důvodem zahájení spolupráce je příprava společných projektů pro prezentaci našich geoparků. Geopark Barrandien a Geopark Královská Šumava se staly ve stejném termínu – v dubnu 2018 Kandidátskými geoparky. Od té doby jejich zástupci spolupracují na zlepšení prezentace obou geoparků formou přípravy společných záměrů a projektů.