V prosinci 2018 jsem dokončili projekt Sestavení nominační dokumentace k žádosti o udělení titulu „Národní geopark Královská Šumava“, podpořený v rámci programu MŽP ČR: Program na podporu projektů NNO pro rok 2018 – podprogram A. V rámci tohoto programu naše ČSOP obdrželo dotaci na uvedenou nominační dokumentaci, přípravu a tisk informačního letáku a vytvoření nového odkazu Geoparku Královská Šumava v rámci těchto webových stránek.