Kandidátský geopark Královská Šumava vydal nový propagační materiál. Tento propagační leták byl vydán díky podpoře MŽP ČR v rámci Programu na podporu projektů NNO pro rok 2018 – podprogram A.