11.7.-12.7. Vás zveme na rýžování zlata tak, jak to dělali naši předkové do Amálina údolí u Kašperských Hor. 

Leták: Image070720214838.pdf