ČSOP Rejštejn

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Rejštejn byl založen v roce 2012 jako základní organizace (ZO) v rámci celostátně působícího ČSOP ČR. Naše ZO se tak stala jednou z více jak tří set ZO působících v Česku.

Naším cílem je v intencích ČSOP přispět k ochraně a obnově přírodního a kulturního dědictví především v regionu Chráněné krajinné oblasti Šumava a Národního parku Šumava, ale i jinde v rámci ČR, kde budeme schopni prosazovat naše názory a odbornosti.

Chceme rovněž přispět k citlivému využívání šumavského kulturního a přírodního potenciálu zapojením zajímavých forem cestovního ruchu v rámci poznávání přírody, dále se chceme podílet na managementu uvedených chráněných území i na hledání nových pracovních příležitostí vázaných na šetrné hospodaření s lesy a loukami, a v neposlední řadě i na údržbě a obnově krajiny a na obnově a udržování šumavských tradičních dovedností.

Naše ostatní aktivity zahrnují odborné poradenství při revitalizaci kulturní krajiny, vodních toků a ploch, při péči o mimolesní zeleň, přípravě odborných podkladů pro projekty ostatních institucí i pro naše vlastní projekty, jako např. projekt Ověření možností posílení divoké populace vlka na Šumavě nebo Metodika regionálního rozvojového marketingu regionů zvlášť chráněných území (NP a CHKO).

Číst dále

obrazek01

Vlčí dotace

Naše ČSOP Rejštejn nabízí pomoc farmářům hospodařícím v regionu Šumavy v území s výskytem vlků při zpracování žádosti o podporu formou dotace z OPŽP na hrazení preventivních opatření na zabezpečení chovů hospodářských zvířat proti vlkům. Nově lze...

rejnstejn-foto-01
rejnstejn-foto-02
rejnstejn-foto-03

Vlčí dotace

Naše ČSOP Rejštejn nabízí pomoc farmářům hospodařícím v regionu Šumavy v území s výskytem vlků při zpracování žádosti o podporu formou dotace z OPŽP na hrazení preventivních opatření na zabezpečení chovů hospodářských zvířat proti vlkům. Nově lze...

Týden geoparků v ČR 2019

  Náš geopark se účastní Týdne geoparků ČR 2019. Zveme vás k návštěvě Environmentálního centra Železná Ruda a Rozhledny Špičák. Týden geoparků startuje již tuto sobotu 25.5. a bude trvat do 9.6. příštího týdne. Více informací na: http://www.geoparky.eu/ a...

rejnstejn-foto-04