ČSOP Rejštejn

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Rejštejn byl založen v roce 2012 jako základní organizace (ZO) v rámci celostátně působícího ČSOP ČR. Naše ZO se tak stala jednou z více jak tří set ZO působících v Česku.

Naším cílem je v intencích ČSOP přispět k ochraně a obnově přírodního a kulturního dědictví především v regionu Chráněné krajinné oblasti Šumava a Národního parku Šumava, ale i jinde v rámci ČR, kde budeme schopni prosazovat naše názory a odbornosti.

Chceme rovněž přispět k citlivému využívání šumavského kulturního a přírodního potenciálu zapojením zajímavých forem cestovního ruchu v rámci poznávání přírody, dále se chceme podílet na managementu uvedených chráněných území i na hledání nových pracovních příležitostí vázaných na šetrné hospodaření s lesy a loukami, a v neposlední řadě i na údržbě a obnově krajiny a na obnově a udržování šumavských tradičních dovedností.

Naše ostatní aktivity zahrnují odborné poradenství při revitalizaci kulturní krajiny, vodních toků a ploch, při péči o mimolesní zeleň, přípravě odborných podkladů pro projekty ostatních institucí i pro naše vlastní projekty, jako např. projekt Ověření možností posílení divoké populace vlka na Šumavě nebo Metodika regionálního rozvojového marketingu regionů zvlášť chráněných území (NP a CHKO).

Číst dále

obrazek01

Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klim…

Dovolujeme si doporučit přednášku českého botanika Jana Pokorného v následujícím odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=mZQa6An6Ijg&feature=share"Rostoucí populace přeměňuje les a mokřady na zemědělskou půdu. Zemědělské plodiny kromě rýže nesnášejí zatopení kořene vodou, zemědělská půda je odvodněna a nechladí se...

rejnstejn-foto-01
rejnstejn-foto-02
rejnstejn-foto-03

Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klim…

Dovolujeme si doporučit přednášku českého botanika Jana Pokorného v následujícím odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=mZQa6An6Ijg&feature=share"Rostoucí populace přeměňuje les a mokřady na zemědělskou půdu. Zemědělské plodiny kromě rýže nesnášejí zatopení kořene vodou, zemědělská půda je odvodněna a nechladí se...

Evropská komise schválila vyplácení 100% dotace na zabezpečení chovu p…

Evropská komise schválila vyplácení 100% dotací českým farmářům na náklady zabezpečení proti škodám způsobené divokými šelmami. Opatření se netýká jen vlků,rysů, či medvědů, ale také vzácných dravých ptáků, jako je například jestřáb. Stoprocentní výše podpory...

rejnstejn-foto-04