Společná tisková zpráva projektových partnerů k zahájení projektu a jeho aktivitám:

Saské zkušenosti s vlky pomohou v České republice

Za spolupráce tří českých a jedné německé organizace začíná tříletý projekt zaměřený na sdílení zkušeností při ochraně vlka („Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině – OWAD“). Zaměřuje se na zpřesnění informací o výskytu a šíření vlků do České republiky, na koncepční přístup k jejich ochraně a zmírňování konfliktů, které návrat vlků může mít. Územně se v České republice projekt zaměří na Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, jeho dopad však bude celorepublikový.

vlk-fotopast-4Nová část Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko dostala k pomyslným křtinám krásný dárek - za svůj domov si ji vybral vlčí pár, který zde vyvedl mladé. Důkazy o tom (snímky a videa) přinesly fotopasti, které sem instalovali pracovníci Správy CHKO.

Zpráva o nečekaném výskytu vlků vyvolala mediální smršť a řadu diskuzí mezi odborníky i laickou veřejností. O vynikající zprávě například hovořil v rozhovoru pro DVTV ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Zdroj: E-zpravodaj Hnutí DUHA o velkých šelmách, Číslo 9, ročník 5

 

vlkPo návratu rysa (včetně posílení populace provedené člověkem), po návratu bobra evropského se v roce 2017 na Šumavě usadil první vlčí pár, který patrně na pomezí Národních parků Šumava a Bavorský les vyvedl úspěšně první mláďata. Výskyt vlčích jedinců je na Šumavě a v Pošumaví patrný takřka kontinuálně od 50. Let 20. století. Výraznou změnou je právě založení první šumavské smečky. Podobný příběh se stal v roce 1990 v lužické části Německa. Od té doby postupně tamní vlčí populace narůstá a přirozeně se šíří do okolí i dále střední Evropou a doplňuje tak jedince z dalších zdrojových populací. Velmi dobře to ukazuje i expozice v NC Vlk poblíž Srní Správy NP Šumava. Mimochodem, ve výběhu tohoto NC se nyní (únor 2018) nachází 9 vlků.

vlk-fotopast-2Situace v okolních evropských státech nahrává tomu, že se vlci v dalších letech mohou v Česku objevovat znovu a častěji. Jsme po dvaceti letech spíše sporadického výskytu vlků připraveni na jejich trvalejší obydlení naší krajiny?

Aktuální situaci s vlky na Slovensku a v Německu v porovnání s ČR shrnují Dana Bartošová a Miroslav Kutal v posledním čísle časopisu Ochrana přírody. Článek vyšel těsně předtím, než fotopasti přinesly důkaz o rozmnožování vlků na severu Čech.

Zdroj: E-zpravodaj Hnutí DUHA o velkých šelmách, Číslo 9, ročník 5