obrazek01

Ochrana biotopů ohrožených druhů v územním plánování

Sdílíme dvoudílný článek časopisu Ochrana přírody na téma územní plánování ochrany biodiverzity v české krajině.   "Druhová ochrana v České republice je tradičně založena převážně na ochraně jedinců a na ochraně omezených výskytů v chráněných územích. Dlouhodobou...

rejnstejn-foto-01
rejnstejn-foto-02
rejnstejn-foto-03

Ochrana biotopů ohrožených druhů v územním plánování

Sdílíme dvoudílný článek časopisu Ochrana přírody na téma územní plánování ochrany biodiverzity v české krajině.   "Druhová ochrana v České republice je tradičně založena převážně na ochraně jedinců a na ochraně omezených výskytů v chráněných územích. Dlouhodobou...

Získali jsme titul Kandidátský geopark Královská Šumava

Po téměř tříleté přípravě a četných jednání s našimi partnery jsme dne 25. dubna 2018 obhájili na zasedání Rady národních geoparků ČR získání titulu Kandidátského geoparku Královská Šumava. Zasedání rady se uskutečnilo v Kašperských Horách.

rejnstejn-foto-04